Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте
ОБАВЕШТEЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН
ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКСПО
ЦЕНТРА У НИШУ

у поступку јавне набавке број 404-2/59У-2019-28, услуге

Све информације у вези резултата конкурса могу се преузети са
званичног портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/
Додатне информације се могу добити путем електронске поште
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВA ГРАДА НИША

Адреса: Николе Пашића број 24, 18000 Ниш

 

ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ

редни број јавне набавке: 404-2/56У-2019-28
Све информације у вези конкурса могу се преузети са званичних интернет презентација расписивача и спроводиоца конкурса

Интернет страница:
http://www.ni.rs/; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
и http://www.zurbnis.rs


Додатне информације се могу добити и путем електронске поште на:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.