Izložba radova sa studentske radionice će prikazati zalaganje budućih arhitekata, ali i trenutno stanje objekata Modèrne u našem gradu, sa predlozima za pobolјšanje stanja ovih objekata. Za takav pristup organizator, Društvo arhitekata Niša, odlučio se u nadi da će se u javnoj raspravi, predvđenoj nakon otvaranja Izložbe, uklјučiti veći broj gradskih institucija. Cilј je da se zajednički dođe do prihvatlјivog modela rešenja pitanja očuvanja objekata nastalih u periodu između dva Svetska rata, koji predstavlјa jedan od najbogatijih graditelјskih perioda u našem gradu, i bez čijeg prisustva u urbanoj aglomeraciji ne bismo mogli da zamislimo Niš.

CILJEVI STUDENTSKE RADIONICE

Primarni cilјevi: Aktivno uklјučivanje studenata arhitekture u rad Društva arhitekata Niša; Edukacija studenata o arhitektonskom pravcu u kom je nastao veliki broj značajnih objekata u Nišu; Edukacija o arhitektonskim aktivnostima u cilјu očuvanja arhitektonske baštine. Sekundarni cilјevi: Promocija manifestacije „Dani arhitekture Niša 2013“ među studentima Građevinsko – arhitektonskog fakulteta, budućih arhitekata; Podsticanje kreativnosti kod mladih; Učenje timskom radu uz prisustvo takmičarskog duha.

 

OPIS RADA NA RADIONICI

Radionica MODÈRNA SHVATANјA uklјučiće do 20 studenata arhitekture, koji će se prijavlјivati putem interneta. Učesnici će kroz predavanja prve nedelјe biti upozanti sa temom rada (izabrani objekti Modèrne arhitekture u Nišu, izabranih od strane organizatora iz Monografije „Moderna Niša 1920.-41.“, prema dostupnim podacima i postojenju osnova objekata); pored osnovnih saznanja o Modèrnom pravcu, dobiće osnovne informacije o temama: restauracija objekata (obnova i očuvanje kulturne baštine korišćenjem bilo koje metode koja se dokazala delotvornom u održavanju objekta u stanju što bližem izvornom što je duže moguće), revitalizacija objekata (kao metoda aktivne zaštite graditelјskog nasleđa; Obuhvata procese vraćanja izvornoj nameni ili kada to nije moguće, pronalaženje novog načina korišćenja ili prenamene) i urbana reciklaža (korišćenje postojeće urbane matrice u kojoj se nalazi objekat, uz izlaganje racionalnog opravdanja za njegovo rušenje, i izgradnja novih arhitektonskih celina). Nakon ovih uvodnih napomena i obilaska izabranih objekata (grupisanih prema lokaciji), uz rad sa mentorima, učesnici će iznedriti rešenja na jedan od tri predstavlјena načina, za šta će imati ukupno 15 radnih dana (3 dana predavanja, 2 dana ekskurzije i 10 dana izrade projekta). Mentori će biti 3 asistenta sa Građevnisko-arhitektonskog fakulteta koji će raditi sa po 2 grupe od po 3 studenta, i tako će se napraviti 6 grupa opredelјenih po izboru načina na koji će raditi. Mentori će biti zaduženi da vode rad grupa na način koji smatraju da će ih najblјe usmeriti ka njihovom cilјu. Za vreme trajanja radionica studenti će imati prilike da svoj rad, najpre analize, a na kraju i kompletno rešenje, predstave svojim kolegama iz drugih grupa, a na kraju rada, tj. na izložbi, i široj javnosti, kako bi se iskazali i u javnom nastupu, koji će im biti koristan za rad u privredi. Poslednjeg dana, svaki od 6 timova, predstaviće svoj rad žiriju sastavlјenom od pomenutih predavača (i članovi U.o.DAN-a), koji će imati zadatak da donesu odluku o najbolјe prezentovanom radu. Kriterijum za ocenjivanje napraviće žiri u saradnji sa organizatorima, uoči samog proglašenja najbolјeg rada.

DINAMIKA RADA NA RADIONICI

Dinamika rada pravlјena je prema terminima manifestacije „Dani arhitekture Niša 2013.“, sa cilјem da se učesnici pozovu da prate sve predviđene aktivnosti u okviru Manifestacije.

30., 31. OKTOBAR I 01.NOVEMBAR – Stručna predavanja

PREDAVAČI: doc.dr Aleksandar Keković, arh. Zoran Čemerikić, arh.Branimir Ćirić, doc.dr Branko AJ Turnšek, arh. Sima Gušić

05. I 06. NOVEMBAR –Obilazak lokacija u Nišu i Niškoj Banji, uz pratnju organizatora i/ili predavača;

07. – 13. NOVEMBAR – Analiziranje pregledanih lokacija; Odabir objekata i metodologije rada uz konsultacije sa mentorima;

MENTORI: doc.dr Milan Tanić, arh. Marjan Petrović, arh. Slaviša Kondić

14. NOVEMBAR – Prezentacija analiza i odabrane metodologije rada

15. - 22. NOVEMBAR – Rad po grupama uz konsultacije sa mentorima

27. NOVEMBAR – Prezentacija radova Žiriju

28. NOVEMBAR – Otvaranje Izložbe uz prateće prezentacije radova grupa i dodela zahvalnica i nagrade za najbolјi rad;
Javna diskusija o očuvanju objakata Modèrne

ORGANIZATORI: arh. Dragana Dimitrijević, arh. Jelena Ilić

Sajt za prijavu na radionicu